Juho Saastamoinen .NET


Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Juho Saastamoinen
Osoite: Meriläistentie 1 A 25, 20740 Turku Finland
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358465674474

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Juho Saastamoinen
Osoite: Meriläistentie 1 A 25, 20740 Turku Finland
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358465674474

3. Rekisterin nimi

Juho Saastamoinen: asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen
 • Markkinointi ja viestintä
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn perusteet:

 • Sopimuksen täytäntöönpano ja sopimusta edeltävät toimenpiteet
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. suoramarkkinointi)
 • Suostumus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (tilaus-, laskutus- ja maksutiedot)
 • Markkinointiin ja viestintään liittyvät tiedot
 • Suostumukset ja kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään esimerkiksi verkkosivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai asiakastapaamisissa.

7. Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lain edellyttämissä rajoissa viranomaisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

8. Henkilötietojen suojaus ja säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojärjestelmät on suojattu teknisin keinoin (esim. palomuurit, salasanat).

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • Oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainituilla yhteystiedoilla.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätän oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehitykseen.


Juho Saastamoinen, Turku

www.juhosaastamoinen.fi
www.juhosaastamoinen.com
www.likainenpsykiatria.com
www.traccar.fi

Tietosuojaseloste:
www.juhosaastamoinen.net

Palautetta? Kysyttävää?
Lähetä WhatsApp

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/07/14 10:31:13